Home

Byvistulian

Vistulian

to interaktywny system rozszerzonej wymiany informacji bazujący na środkach masowego przekazu. W ramach systemu informacyjnego, opartego na grze planszowej, „Vistulian” wychodzi poza utarte schematy klasycznych gatunków mediów oraz powszechnie rozumianego terminu konwergencji. System „Vistulian” pozwala na przekazanie i archiwizowanie dużych zasobów wiedzy i informacji na kolekcjonerskich kartach do gry będącymi obszernymi artykułami mogącymi obejmować również zapis: Audio, Video, grafiki, jak również tłumaczenia samych artykułów, opisującymi tematy umieszczone na poszczególnych kartach. W efekcie zastosowania i przeznaczenia system informacyjny „Vistulian” dedykowany jest przede wszystkim dla czterech rodzajów podmiotów:

Gazety Lokalne – w ramach bezpłatnej gazety lokalnej system Vistulian umożliwia archiwizację bieżących wydarzeń, edukacyjne przedstawianie lokalnej historii oraz promocję lokalnych przedsiębiorców, całość skomponowana jest w postaci lokalnej dedykowanej gry planszowej.

Jednostki Samorządu Terytorialnego – System „Vistulian” podobnie jak w przypadku Gazet Lokalnych występuje w postaci dedykowanej gry planszowej, zbiorów karcianych czy pojedynczej karty.

Instytucje Kultury – dedykowana gra planszowa wraz z talią kart lub pojedynczą kartą ukierunkowane są na prezentację zbiorów, dorobku, publikacji, wydarzeń aktualnych i historycznych.

Przedsiębiorstw – dedykowana gra planszowa wraz z kartami lub pojedynczą kartą przygotowaną do publikacji w formie prezentacji infrastruktury przynależnej do podmiotu, produktów i usług firmy.

Odbiorcami systemu Vistulian są osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 10-60 lat posługujące się telefonem komórkowym. Wymóg użytkowania smartphone’a uwarunkowany jest ze względu na rozszerzony dostęp do treści dostępnych przy wykorzystaniu QR kodów zawartych na kartach, planszy do gry oraz wszelkich materiałach umieszczonych w ramach struktury systemu Vistulian. 

Planowany rozwój ukierunkowany jest udostępniane publikowanych kart na stronach partnerów Systemu oraz zbiorczo na wspólnej stronie projektu vistulian.pl / vistulian.com. System docelowo pozwoli również na wprowadzanie do obiegu kart i ich zawartości tworzonych przez samych czytelników. Komunikacja dwukierunkowa gdzie dedykowany odbiorca staje się również nadawcą informacji, tworząc w ten sposób zmaterializowany system portalu społecznościowego, pozwoli użytkownikom jednocześnie na urozmaicenie rozgrywki w przypadku gry planszowej, jak również na czynne zaangażowanie się w wymianę istotnych treści informacyjnych. 

Mechanizm rozgrywki jest bardzo prosty, a oparty jest na scenariuszu, gdzie użytkownicy wcielają się postacie redaktorów lokalnych przewodników lub gazet. Gracze mają za zadanie przygotowanie autorskich publikacji na podstawie już pozyskanych kart. System gry ma charakter modułowy, gdzie rozgrywkę można dowolnie rozbudowywać o karty z różnych publikacji. 

System gry Vistulian jest Grą czasu rzeczywistego, która charakteryzuje się ciągłością pojawiania się nowych informacji na kartach, na witrynie redakcji oraz pod kodami QR zamieszczonymi na planszy i kartach. Gra pozwala odtworzyć realia pracy redakcji periodyku, gdzie zasadniczą kwestią jest czas realizacji, dobór treści oraz objętość artykułu i ich „cięcie”. Cięć artykułów w rozgrywce dokonuje się symbolicznie poprzez wzajemne zadawanie pytań zagadek przez poszczególnych graczy.

System Vistulian pozwala również na tworzenie alternatywnych scenariuszy gry z wykorzystaniem np. poszczególnych typów kart, to gracz decyduje jak potoczy się gra i jakie zasady zostaną przyjęte. Nieograniczone możliwości zależą jedynie od wyobraźni użytkowników. 

Pierwszą odsłonę Gry Vistulian (pierwotnie nazwaną „Buduj Pragę”) zrealizował Kurier Praski w dniu 21 października 2020 poprzez rozkolportowanie gazety wraz z załączoną planszą do gry w nakładzie 35 tys. egzemplarzy. Nakład bezpłatnej gazety został rozdystrybuowany na terenie warszawskiej Pragi-Południe i Pragi-Północ.